• Werken in de hondenbranche

    DogVision wordt met enige regelmaat benaderd door werkgevers die een vacature hebben met de vraag...

    Lees meer

Gedragsbeoordeling in de Praktijk

Module 10

In deze module staat het beoordelen van het gedrag van honden tijdens het afnemen van gedragstesten centraal. Onder leiding van professionele gedragsbeoordelaars wordt geoefend met het observeren en interpreteren van het gedrag van honden aan de hand van beeldmateriaal en ‘live’ gedragstesten. Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan veiligheid, de organisatie in het veld, de taken van de leden van het testteam en het testmateriaal. Ook het welzijnsprotocol om het welzijn van hond en mens tijdens het testen te waarborgen speelt een belangrijke rol.
De cursisten hebben toegang tot e-learning via de DogVision website. Zij kunnen thuis aan de hand van beeldmateriaal van gedragstesten het beoordelen van honden oefenen.

Overige informatie

Deze module is onderdeel van de opleiding Gedragsbeoordeling van Honden.
De module is tevens geschikt als nascholing voor gedragstherapeuten voor honden.

Cursusdata en lestijden
De module Gedragsbeoordeling in de Praktijk bestaat uit 6 dagen.
Deze module wordt een keer per twee jaar aangeboden.
De cursusdata vindt u hier.
De lestijden van deze module zijn van 10.00 tot uiterlijk 17.00 uur (tenzij anders vermeld bij de cursusdata).

Cursuslocatie
De cursuslocatie is centraal gelegen in Nederland (Amersfoort / Woudenberg) en een testlocatie in Harderwijk (of elders in Nederland).

Cursusmateriaal
Bij deze module is de cursusmap (Nederlandstalig) bij de prijs inbegrepen.

Vereiste voorkennis
Certificaten van module 1 Toegepaste Ethologie van de Hond (of vergelijkbaar via vrijstelling) en van module 9 Gedragstesten voor Honden zijn vereist.
Een overzicht voor vrijstelling voor module 1 vindt u hier.

Studiebelasting
Deze module Gedragsbeoordeling in de Praktijk beslaat 6 ECTS (European Credit Transfer System).
De studiebelasting bedraagt gemiddeld 2 dagen thuisstudie per lesdag.
Deze studiebelasting is inclusief de voorbereiding voor het tentamen.

Beoordeling
De module wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen aan de hand van beeldmateriaal van gedragstesten.

Vrijstelling of zelfstudie
Er is geen vrijstelling of zelfstudie mogelijk voor deze module.

Extra informatie
De opleiding is erkend door de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland.
De module is door beroepsvereniging voor gedragstherapeuten Alpha gewaardeerd met 15 PE punten.
Er wordt geoefend met gedragsherkenning en het beoordelen van gedragstesten via e-learning. Een goed werkende internet verbinding is hiervoor noodzakelijk.

Kosten en korting
De kosten voor deze module zijn inclusief de cursusmap, lunch en consumpties, echter exclusief 21% BTW.


Wat vinden onze cursisten? Bekijk het hier.

  • Werken in de hondenbranche

    DogVision wordt met enige regelmaat benaderd door werkgevers die een vacature hebben met de vraag...

    Lees meer