• Toegepaste Ethologie van de Hond

  In deze 6-daagse module leer je het gedrag van honden doorgronden volgens de ethologische benader...

  Lees meer
 • Accent op Hondenwelzijn

  Deze cursus is op maat ontwikkeld voor Taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing di...

  Lees meer
 • Netwerkkaart

  Zoek hier uw door DogVision gecertificeerde gedragstherapeut.   ...

  Lees meer

Gedragstherapie in de Praktijk

Module 5

Het stellen van een juiste diagnose en het instellen van een passende therapie voor een cliënt met een hulpvraag staat in deze en verdere modulen centraal.

Inhoud module
De module start met het leren werken met de Gedragsstatus©. Dit anamnese-formulier vormt het houvast bij het afnemen van de anamnese en het opstellen van de behandeling. Deze status vormt een belangrijke kapstok in de rest van de opleiding.
Het afnemen van een goede anamnese is de basis voor de gedragstherapie. Een communicatiedeskundige doceert de noodzakelijke interviewtechnie­ken en helpt met het oe­fenen van de technieken.
Gedragsherkenning bij de hond blijft ook hier een terugkerend onderdeel.
Cursisten leren gedragstesten als diagnostisch instrument in te zetten door te oefenen met beeldmateriaal.
Het stellen van de juiste diagnose is essentieel voor het opstellen van een goed behandelplan. Dit onderdeel krijgt veel aandacht.
Een groot aantal dagen van de module wordt vervolgens besteed aan het verder uitdiepen van de therapiemethoden.
De aversieve hulpmiddelen krijgen nader aandacht uitgediept. De voor- en nadelen van het gebruik van elektronische hulpmiddelen worden behandeld evenals de relatie tussen hulpmiddelen en welzijn van de hond.
Gedragsmedicatie kan een onderdeel van een behandelplan zijn en wordt uitgebreid behandeld. Kennis over de basale neurofysiologie van de hond is hierbij onmisbaar.
de nieuwste inzichten in emoties bij honden zijn onderdeel van het programma.
Probleemgedrag bij honden kan een relatie hebben met verminderd welzijn en stress. Dit kan zich uiten in abnormaal gedrag en betekent vaak een aantasting van het welzijn van de hond. De mogelijke oorzaken van abnormaal gedrag worden besproken aan de hand van casuïstiek.
Het kan voorkomen dat het niet verantwoord is een therapie in te zetten bij een probleemhond. Het adviseren van euthanasie is een moeilijke zaak, waarbij ethiek een belangrijke rol speelt. Een stappen­plan wordt aangereikt om tot een verantwoorde beslis­sing te komen. De cursist leert een weloverwogen afweging te maken van de belangen van de eigenaar, de hond en zijn omgeving.
Relevante wet- en regelgeving wordt besproken.
Bij alle onderwerpen wordt uitgebreid geoefend aan de hand van praktijkvoorbeelden met beeldmateriaal en diverse opdrachten. De cursisten hebben toegang tot e-learning.

Overige informatie

Module 5 is onderdeel van de opleiding Gedragstherapie bij Honden.

Cursusdata en lestijden
De module Gedragstherapie in de Praktijk bestaat uit 12 dagen.
De module wordt een keer per jaar aangeboden.
De cursusdata vindt u hier.
De lestijden bij deze module zijn van 10.00 tot uiterlijk 17.00 uur (tenzij anders vermeld bij de cursusdata).

Cursuslocatie
De cursuslocatie is centraal gelegen in Nederland (Amersfoort / Woudenberg).

Cursusmateriaal
Bij deze module is de cursusmap (Nederlandstalig en Engelstalig) bij de prijs inbegrepen. Het Engelstalige studieboek van module 4 wordt ook bij module 5 gebruikt.
Een deel van het cursusmateriaal wordt via e-learning ter beschikking gesteld. Toegang tot internet is noodzakelijk.

Vereiste voorkennis
De certificaten van module 1 t/m 4 zijn vereist. Module 1a Biologie van de hond is sterk aanbevolen, en maakt vanaf 2015 onderdeel uit van de opleiding Gedragstherapie bij Honden.

Voor module 5 is minimaal een afgeronde mbo-opleiding (niveau 4) vereist of door werkervaring verkregen vergelijkbaar niveau. Het aanvragen van vrijstelling voor deze mbo-eis (niveau 4) vindt u hier.

Cursisten die voldoen aan de vereiste voorkennis worden met voorrang geplaatst. Cursisten die het theorie-examen van module 2 hebben gehaald, maar nog niet het praktijkexamen, kunnen instromen in module 5. Het certificaat van module 5 wordt pas afgegeven als module 2 is gehaald.

Studiebelasting
Module 5 beslaat 8 ECTS (European Credit Transfer System).
Per lesdag is 2 dagen thuisstudie noodzakelijk.
Dat is inclusief opdrachten en de voorbereiding op het mondeling tentamen.  

Beoordeling
De beoorsting bestaat uit een mondeling tentamen en een aantal opdrachten (verslagen).

Vrijstelling of zelfstudie
Er wordt voor deze module geen vrijstelling verleend en het is niet mogelijk om de module in zelfstudie te volgen.

Kosten en korting
De module is vrijgesteld van btw. De kosten voor deze module zijn inclusief de cursusmap, lunch en consumpties. Hier staat eveneens de mogelijkheid om voor 10% korting in aanmerking te komen. De kosten voor het maken en verzenden van beeldmateriaal zijn niet inbegrepen.

Extra informatie
De Commisie Kynologisch Instructeur van de Raad van Beheer heeft de module 55 accreditatiepunten toegekend in de categorie A.

 Wat vinden onze cursisten? Bekijk het hier.

 • Toegepaste Ethologie van de Hond

  In deze 6-daagse module leer je het gedrag van honden doorgronden volgens de ethologische benader...

  Lees meer
 • Accent op Hondenwelzijn

  Deze cursus is op maat ontwikkeld voor Taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing di...

  Lees meer
 • Netwerkkaart

  Zoek hier uw door DogVision gecertificeerde gedragstherapeut.   ...

  Lees meer