• Toegepaste Ethologie van de Hond

  In deze 6-daagse module leer je het gedrag van honden doorgronden volgens de ethologische benader...

  Lees meer
 • Accent op Hondenwelzijn

  Deze cursus is op maat ontwikkeld voor Taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing di...

  Lees meer
 • Netwerkkaart

  Zoek hier uw door DogVision gecertificeerde gedragstherapeut.   ...

  Lees meer

Vrijstellingen en zelfstudie

Om overbodige belasting voor cursisten met het doorlopen van cursussen te voorkomen staat hieronder een overzicht van de vrijstellingen en de mogelijkheid tot zelfstudie. In het overzicht staat per module aangegeven de vereiste voorkennis, en de certificaten en opleidingen die een volledige vrijstelling voor een module geven. Ook staat vermeld de certificaten en opleidingen die de mogelijkheid geven de module in zelfstudie te volgen, waarbij het tentamen met goed gevolg afgelegd dient te worden. Voor zelfstudie geldt een gereduceerd tarief.

Toelatingscommissie

Indien uw vooropleiding niet vermeld staat in onderstaand overzicht, maar u denkt wel voor een vrijstelling in aanmerking te komen dan kunt u dit schriftelijk aanvragen.
U dient hierbij duidelijk uw opleiding(en) te noemen (kopie certificaat of diploma bijsluiten) en aan te geven waarom u voor vrijstelling in aanmerking denkt te komen. De toelatingscommissie beslist binnen 6 weken of u in aanmerking komt voor een vrijstelling.
Indien u van mening bent dat u door werkervaring een MBO-niveau 4 hebt verkregen kunt u eveneens schriftelijk bij de toelatingscommissie een verzoek tot vrijstelling indienen. Er is geen beroep mogelijk op de beslissingen van de toelatingscommissie.

U kunt uw verzoek sturen naar: DogVision, ter attentie van José Haeke BSc (Hons), Kruizemuntstraat 673, 7322 MB Apeldoorn of via de mail naar josehaeke@dogvision.nl

 

Vereiste voorkennis

 

Vrijstelling

onderstaande opleidingen of certificaten geven recht op vrijstelling voor de module

Zelfstudie

onderstaande opleidingen of certificaten geven recht op de module in zelfstudie

Module 1

Toegepaste Ethologie van de Hond

 • geen specifieke voorkennis

- algemene kynologische kennis wordt bekend verondersteld
 

 • Probleemgedrag bij Honden deel 1 van DogVision / Van Hall Instituut

 
 

 • Studie Diergeneeskunde
 • Studie Biologie
 • Studie Dierwetenschappen WUR
 • Hbo-opleiding Diermanagement, Van Hall
 • Hbo-opleiding Dierhouderij en diergezondheidszorg HAS, Den Bosch
 • Hbo-opleiding Dier-en gezondheidszorg, CAH, Dronten
 • Module a: gedrag en leerprincipes hond en module b: didactiek en gezondheid van O&O
 • Omgang Hond (2004 of later) van O&O
 • Instructeurs van O&O, die in het bezit zijn van het bewijs van deelname van de twee dagen bijscholing Hondengedrag
 • Module A Ethologie Hond, CDB

 

Module 1a

Biologie van de Hond

 • geen specifieke voorkennis

 
 
 • Studie Diergeneeskunde 
 • Opleiding tot Paraveterinair

 

Module 2

Kynologisch Instructeur

 • module 1 Toegepaste Ethologie van de Hond
 • aantoonbare trainingservaring met een (eigen) hond
 • module 3 Leren bij Honden is sterk aanbevolen
 • cursisten die module 3 niet volgen dienen bij ons een aanvraag in om een extra dagdeel over leerprincipes te volgend (dit geldt vanaf 2017).

 
 
 • Alle opleidingen die door de CKI van de Raad van Beheer erkend zijn.
 • Algemene vorming en Omgang Hond van O&O
 • Landelijke trainersopleiding, Dierenbescherming (vanaf 2002)
 • Gevorderd kynologisch instructeur, CDB

 

n.v.t.

Module 3

Leren bij Honden

 • geen specifieke voorkennis
 • algemene kynologische kennis wordt bekend verondersteld
 • trainingservaring met een (eigen) hond is sterk aanbevolen

 
 
 • Probleemgedrag bij Honden deel 1 van DogVision / Van Hall Instituut

 
 
 • Studie Biologie
 • Studie Diergeneeskunde
 • Studie Dierwetenschappen WUR

Vereiste voorkennis

Vrijstelling

Zelfstudie

Module 4

Probleemgedrag bij Honden

 • certificaten van module 1Toegepaste Ethologie van de Hond  en module 3 Leren bij Honden
 • module 1a Biologie van de Hond en module 2 Kynologisch Instructeur zijn sterk aanbevolen
 • passieve beheersing van de Engelse taal is sterk aanbevolen

  

 • Probleemgedrag bij Honden deel 1 van DogVision / Van Hall Instituut

 

n.v.t.

Module 5

Gedragstherapie in de Praktijk

 • certificaten van module 1, 2, 3 en 4
 • minimaal een afgeronde MBO opleiding (niveau 4)
 • passieve beheersing van de Engelse taal is sterk aanbevolen
 • cursisten die voldoen aan de vereiste voorkennis hebben voorrang bij plaatsing
 • cursisten die het theorie-examen van module 2 hebben gehaald, maar nog niet het praktijkexamen mogen instromen bij module 5. Het certificaat van module 5 wordt pas afgegeven als module 2 is gehaald.

  


n.v.t. 


n.v.t.

Vereiste voorkennis

Vrijstelling

Zelfstudie

Module 6

Individueel begeleide praktijkperiode

 • certificaten van module 1 t/m 5
 • het certificaat van module 1a is sterk aanbevolen

  


n.v.t. 


n.v.t.

Module 7

Cliëntgericht adviseren

 • certificaten van module 1 t/m 6

Cursisten met een therapeutisch gerichte opleiding kunnen contact opnemen met de toelatingscommissie.

Cursisten met een therapeutisch gerichte opleiding kunnen contact opnemen met de toelatingscommissie.

Module 8

Mens achter de Hond

 • ervaring met het geven van hondentraining of gedragstherapeutisch werk

 

 Cursisten met een therapeutisch gerichte opleiding kunnen contact opnemen met de toelatingscommissie.

n.v.t.

Vereiste voorkennis

Vrijstelling

Zelfstudie

Module 9

Gedragstesten bij Honden

 • het bewijs van deelname of het certificaat van module 1 (of module A) is sterk aanbevolen
 • algemene kynologische kennis wordt bekend verondersteld

 

n.v.t.

n.v.t.

Module 10

Gedragsbeoordeling in de Praktijk

 • certificaten van module 1 (of module A), module 9 (of module B)

  OF

 • bewijs van deelname van module 1 (of module A) en 9 (of module B) geeft alleen toegang tot de lessen

 


n.v.t.


n.v.t.

versie 18-05-04

 • Toegepaste Ethologie van de Hond

  In deze 6-daagse module leer je het gedrag van honden doorgronden volgens de ethologische benader...

  Lees meer
 • Accent op Hondenwelzijn

  Deze cursus is op maat ontwikkeld voor Taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing di...

  Lees meer
 • Netwerkkaart

  Zoek hier uw door DogVision gecertificeerde gedragstherapeut.   ...

  Lees meer