• Welzijn en abnormaal Gedrag bij Honden

  Module 5a

  In deze 3-daagse module ligt…

  Lees meer
 • Toegepaste Ethologie van de Hond

  Module 1a

  In deze 6-daagse module leer…

  Lees meer
 • Netwerkkaart

  Op zoek naar hulp bij het gedrag van je hond?
  Zoek hier een door DogVision gediplomeerde gedragstherapeut.

  Lees meer

Privacyverklaring

Privacy verklaring DogVision

DogVision, gevestigd aan Laurens Costerplein 17, 3817HH Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.dogvision.nl Laurens Costerplein 17, 3817HH Amersfoort, 033-46.919.46
Joanne van der Borg is de Functionaris Gegevensbescherming van DogVision. Zij is te bereiken via info@dogvision.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

DogVision verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige relevante persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en
  telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DogVision verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Afhandelen van jouw betaling
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- DogVision verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
  die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dogvision.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

DogVision neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DogVision bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Bij onze nieuwsbrief geldt: zolang je je niet zelf uitschrijft, gebruiken we deze gegevens. Zodra je je uitschrijft, verwijderen we jouw gegevens uit het nieuwsbriefbestand. Na het verbreken van de overeenkomst zullen persoonsgegevens op verzoek worden verwijderd tenzij wetgeving het bewaren ervan verplicht.  

Delen van persoonsgegevens met derden

DogVision verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DogVision blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DogVision gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DogVision en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar joannevdborg@dogvision.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

DogVision wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DogVision neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Persoonsbeveiliging via info@dogvision.nl.

 

 

vs 2019-11-20

 • Welzijn en abnormaal Gedrag bij Honden

  Module 5a

  In deze 3-daagse module ligt…

  Lees meer
 • Toegepaste Ethologie van de Hond

  Module 1a

  In deze 6-daagse module leer…

  Lees meer
 • Netwerkkaart

  Op zoek naar hulp bij het gedrag van je hond?
  Zoek hier een door DogVision gediplomeerde gedragstherapeut.

  Lees meer