• Welzijn en abnormaal Gedrag bij Honden

  Module 5a

  In deze 3-daagse module ligt…

  Lees meer
 • Toegepaste Ethologie van de Hond

  Module 1a

  In deze 6-daagse module leer…

  Lees meer
 • Netwerkkaart

  Op zoek naar hulp bij het gedrag van je hond?
  Zoek hier een door DogVision gediplomeerde gedragstherapeut.

  Lees meer

Opleiding Gedragstherapie bij Honden

De hulp inroepen van een gedragstherapeut om probleemgedrag bij je hond te voorkomen of op te lossen is tegenwoordig heel gebruikelijk. Daarom is de vraag naar goede gedragstherapeuten ook sterk toegenomen. Het is inmiddels een erkend beroep, waar een uitgebreide opleiding voor nodig is. Bij DogVision volg je deze opleiding in deeltijd, over meerdere jaren. Het is de meest gevolgde opleiding tot gedragstherapeut voor honden in Nederland.

De modulair opgezette opleiding is gericht op het stap voor stap analyseren van het probleem gevende gedrag van honden. Ook de rol van de hondenhouder speelt in deze analyse een belangrijke rol. Om de hondenhouder zo goed mogelijk te kunnen helpen is het belangrijk om diagnosegericht te leren werken. Op grond van de juiste diagnose kan een succesvol behandelplan opgesteld worden. Voor het opzetten van dit behandelplan reikt deze opleiding een breed scala aan interventies aan. Tenslotte komt ook het optimaal omgaan met de mens achter de probleemgevende hond uitgebreid aan bod. Het streven naar een optimaal welzijn in een harmonieuze relatie tussen mens, hond èn omgeving staat in alle lessen voorop.

De doelstelling van deze opleiding is gedragstherapeuten op te leiden, die op professionele wijze eigenaren en hun hond begeleiden bij het oplossen van probleemgevend gedrag.
De doelgroep is breed: hondentrainers, kynologisch instructeurs, pension- of asielmedewerkers, dierenartsen, paraveterinairen en hondenfokkers of geïnteresseerde individuele hondenliefhebbers. Deze brede instroom is mogelijk door de modulaire opzet van het onderwijs.

De opleiding bestaat uit 10 modulen en is op hbo-bachelor niveau. De opleiding is erkend door de Nederlandse vereniging van gedragstherapeuten voor honden (NVGH).
De nadruk ligt op de praktijkgerichte benadering vanuit een ethologische invalshoek. De inhoud van de modulen is gebaseerd op de meest actuele wetenschappelijke inzichten over hondengedrag en therapeutische toepassingen.

Module 1a Toegepaste Ethologie van de Hond
Module 1b

Leren bij Honden

Module 2 Praktijk trainen en Instructie geven
Module 3 Biologie van de Hond
Module 4 Probleemgedrag bij Honden
Module 5a Welzijn en abnormaal Gedrag bij Honden
Module 5b Gedragstherapie in de Praktijk
Module 6 Individueel begeleide praktijkperiode
Module 7 Cliëntgericht adviseren
Module 8 Mens achter de Hond


Als nascholing zijn de module 9 Gedragstesten bij Honden en module 10 Gedragsbeoordeling in de praktijk sterk aanbevolen.

Door de modulaire opzet van de opleiding zijn met name de modulen Toegepaste Ethologie van de Hond, Biologie van de Hond en Leren bij Honden ook heel geschikt voor de geïnteresseerde hondenliefhebber en als losse module te volgen.

De modulen Toegepaste Ethologie van de Hond, Leren bij Honden en Praktijk trainen en Instructie geven, leiden op tot gediplomeerd Kynologisch Instructeur. Deze opleiding is erkend en geaccrediteerd door de Commissie Kynologisch Instructeur van de Raad van Beheer (CKI). Gediplomeerde instructeurs kunnen na benoeming door deze commissie het landelijke keurmerk KI van de Raad van Beheer voeren.

Voor de gediplomeerde Kynologische Instructeur zijn de modulen Biologie van de Hond, Probleemgedrag bij Honden, Welzijn en abnormaal Gedrag bij Honden en Mens achter de Hond zeer geschikt als nascholing en zijn ook geaccrediteerd door het CKI.

DogVision voldoet aan de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs en staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

 • Welzijn en abnormaal Gedrag bij Honden

  Module 5a

  In deze 3-daagse module ligt…

  Lees meer
 • Toegepaste Ethologie van de Hond

  Module 1a

  In deze 6-daagse module leer…

  Lees meer
 • Netwerkkaart

  Op zoek naar hulp bij het gedrag van je hond?
  Zoek hier een door DogVision gediplomeerde gedragstherapeut.

  Lees meer