• Welzijn en abnormaal Gedrag bij Honden

  Module 5a

  In deze 3-daagse module ligt…

  Lees meer
 • Toegepaste Ethologie van de Hond

  Module 1a

  In deze 6-daagse module leer…

  Lees meer
 • Netwerkkaart

  Op zoek naar hulp bij het gedrag van je hond?
  Zoek hier een door DogVision gediplomeerde gedragstherapeut.

  Lees meer

Mens achter de Hond

Module  8

“Die hond is het probleem niet, maar die eigenaar ……”. Deze verzuchting zal veel instructeurs en gedragstherapeuten bekend voorkomen. Zelfs met veel ervaring lukt het bij sommige eigenaar-hond combinaties moeizaam, of zelfs niet, om de training of het therapietraject naar tevredenheid te laten verlopen. Het is dan goed mogelijk dat u te maken heeft met een hondenbezitter met een persoonlijkheidsstoornis. Dit zal invloed hebben op de omgang met het huisdier. Instructeurs en gedragstherapeuten ervaren sommige van deze cliënten als slecht luisterend, veeleisend of zelfs uitbuitend. Ook ontstaat het gevoel dat niet door te dringen is tot de cliënt. Voor een instructeur of gedragstherapeut voor honden (of andere dieren) is het nuttig om dergelijke persoonlijkheidsstoornissen bij de eigenaar te herkennen. Door hier in de training of therapie rekening mee te houden zal de kans op een succesvolle behandeling van het probleemgedrag van het dier toenemen.

Inhoud module
Na een korte introductie over persoonlijkheid komt de psychologie van de mens-dier relatie uitgebreid aan bod. Daar onder valt de betekenis die mensen aan hun hond (of ander dier) geven en typen relaties die ze met hun huisdier hebben. Door inzicht in deze verschillen zal het soms geringe effect van aanwijzingen of gedragstherapeutische interventies beter verklaarbaar zijn. Naast de verschillende wijzen waarop ze gehecht zijn aan hun huisdier komen ook de verschillende rouwprocessen bij het overlijden van een dier aan bod.
In deze module is veel aandacht voor de indeling in persoonlijkheids- en ontwikkelingstoornissen bij mensen. Van veel voorkomende stoornissen wordt de ontstaanswijze behandeld en hoe deze te herkennen (b.v. Autisme Spectrum stoornissen, Manisch Depressiviteit, Borderline, ADHD, Antisociale persoonlijkheid). Daarnaast ook de invloed, die cliënten met bepaalde stoornissen op de instructeur of gedragstherapeut hebben en op het verloop van de training of gedragstherapie. Ook de relatie tussen bepaalde stoornissen en dierenmishandeling wordt besproken, evenals het herkennen hiervan en de te ondernemen acties.
Om goed inzicht te hebben in de wijze waarop uzelf met psychopathologie omgaat, werkt iedereen voor zichzelf een psychologische test uit en een test over de mate van hechting aan uw hond (of ander dier). De module sluit af met intervisie, waarbij iedere cursist een eigen casus inbrengt waarin deze problematiek centraal staat.

Overige informatie

De module Mens achter de Hond is per 2015 onderdeel van de opleiding Gedragstherapie bij Honden. Voor cursisten die voor 2015 met de opleiding gestart zijn, is deze module sterk aanbevolen, zowel voor kynologisch instructeurs als gedragstherapeuten voor honden.
De module is tevens geschikt als bijscholing voor gedragstherapeuten voor andere diersoorten als kat, paard of papegaai.

Cursusdata en lestijden
De module Mens achter de Hond bestaat uit 3 lesdagen. De module wordt eenmaal per jaar aangeboden.
De cursusdata vindt u hier.
De lestijden van deze module zijn van 10.00 tot uiterlijk 17.00 uur (tenzij anders vermeld bij de cursusdata).

Leslocatie
De leslocatie is centraal gelegen in Nederland (Amersfoort / Woudenberg).

Lesmateriaal
Bij deze module is de cursusmap (Nederlandstalig, met enkele Engelstalige artikelen) bij de prijs inbegrepen.

Vereiste voorkennis
Ervaring als kynologisch instructeur met het geven van hondentraining aan hondenhouders of gedragstherapeutisch werk is een vereiste.

Studiebelasting
De module beslaat 1 ECTS (European Credit Transfer System). Een ECTS staat gelijk aan 28 uur studie.
Per lesdag is gemiddeld 1 dag thuisstudie noodzakelijk.
De studiebelasting is inclusief opdrachten.

Beoordeling
De afronding van deze module bestaat uit intervisie over een eigen casus. Er vindt geen examen plaats. Bij afwezigheid van lesdagen ontvangt de cursist een vervangende opdracht.

Vrijstelling of zelfstudie
Een overzicht hiervan vindt u hier.

Extra informatie
Diergedragstherapeuten (hond, kat of andere dieren) en kynologisch instructeurs die hun opleiding niet bij DogVision hebben gevolgd kunnen aan deze module deelnemen. Cursisten die in de afrondende fase zijn van de opleiding voor DogVision gedragstherapeut worden met voorrang geplaatst.
De onderwerpen in deze module zijn nauwkeurig afgestemd op de vereisten voor accreditatie door Stichting Certipet, het kwaliteitskeurmerk voor diergedragprofessionals. Certipet heeft de module gewaardeerd met 16 PEP (permanente educatie punten).
De beroepsvereniging voor gedragstherapeuten NVGH heeft de module gewaardeerd met 15 PE punten.
Kynologisch Instructeurs die aangesloten zijn bij de Raad van Beheer ontvangen voor deze module 55 accreditatiepunten.

Kosten
De module is vrijgesteld van btw. De kosten voor deze module zijn inclusief de cursusmap, lunch en consumpties.Wat vinden onze cursisten? Bekijk het hier.

 • Welzijn en abnormaal Gedrag bij Honden

  Module 5a

  In deze 3-daagse module ligt…

  Lees meer
 • Toegepaste Ethologie van de Hond

  Module 1a

  In deze 6-daagse module leer…

  Lees meer
 • Netwerkkaart

  Op zoek naar hulp bij het gedrag van je hond?
  Zoek hier een door DogVision gediplomeerde gedragstherapeut.

  Lees meer