• Welzijn en abnormaal Gedrag bij Honden

  In deze 3-daagse module ligt de focus op het welzijn van de hond, die de basis vormt voor een goede…

  Lees meer
 • Toegepaste Ethologie van de Hond

  In deze 6-daagse module leer je het gedrag van honden doorgronden volgens de ethologische benadering.…

  Lees meer
 • Netwerkkaart

  Op zoek naar hulp bij het gedrag van je hond?
  Zoek hier een door DogVision gediplomeerde gedragstherapeut.

  Lees meer

Disclaimer

Algemeen
De website www.dogvision.nl is eigendom van de besloten vennootschap DogVision, die deze beheert en onderhoudt. Het onderstaande is van toepassing op de website www.dogvision.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
DogVision aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het beeldmateriaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het auteursrecht op deze website berust bij DogVision of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan DogVision. De op deze website getoonde informatie en beeldmateriaal mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van DogVision worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt. Het is ook niet toegestaan de informatie in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DogVision. De copyright/ eigendomsrechten op deze website berusten volledig bij DogVision.


Privacy
Door u verstrekte informatie wordt door DogVision, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. Persoonlijke gegevens die u aan DogVision verstrekt, worden opgenomen in het beveiligde databestand van DogVision. Deze gegevens worden door DogVision gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Allerlei
Ieder geschil met betrekking tot de website van DogVision valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving

Alle rechten voorbehouden.

Amersfoort, 15 april 2022

 

 • Welzijn en abnormaal Gedrag bij Honden

  In deze 3-daagse module ligt de focus op het welzijn van de hond, die de basis vormt voor een goede…

  Lees meer
 • Toegepaste Ethologie van de Hond

  In deze 6-daagse module leer je het gedrag van honden doorgronden volgens de ethologische benadering.…

  Lees meer
 • Netwerkkaart

  Op zoek naar hulp bij het gedrag van je hond?
  Zoek hier een door DogVision gediplomeerde gedragstherapeut.

  Lees meer