• Welzijn en abnormaal Gedrag bij Honden

  In deze 3-daagse module ligt de focus op het welzijn van de hond, die de basis vormt voor een goe...

  Lees meer
 • Toegepaste Ethologie van de Hond

  In deze 6-daagse module leer je het gedrag van honden doorgronden volgens de ethologische benader...

  Lees meer
 • Netwerkkaart

  Op zoek naar hulp bij het gedrag van je hond? Zoek hier een door DogVision gediplomeerde gedrags...

  Lees meer

Vrijstellingen en zelfstudie

Om overbodige belasting voor cursisten met het doorlopen van cursussen te voorkomen staat hieronder een overzicht van de vrijstellingen en de mogelijkheid tot zelfstudie.

Vereiste voorkennis

Vrijstelling

Zelfstudie

 

Toegepaste Ethologie van de Hond


 • geen specifieke voorkennis
 • algemene kynologische kennis wordt bekend verondersteld

 

 

 

 • Probleemgedrag bij Honden deel 1 van DogVision / Van Hall Instituut

 

 

 • Studie Diergeneeskunde
 • Studie Biologie
 • Studie Dierwetenschappen WUR
 • Hbo-opleiding Diermanagement, Van Hall
 • Hbo-opleiding Dierhouderij en diergezondheidszorg HAS, Den Bosch
 • Hbo-opleiding Dier-en gezondheidszorg, CAH, Dronten
 • Module a: gedrag en leerprincipes hond en module b: didactiek en gezondheid van O&O
 • Omgang Hond (2004 of later) van O&O
 • Instructeurs van O&O, die in het bezit zijn van het bewijs van deelname van de twee dagen bijscholing Hondengedrag
 • Module A Ethologie Hond, CDB
 • Tinley opleidingen; ABA - Algemene Basisopleiding voor Africhters/Kynologisch Instructeur module 1

 

 

Leren bij Honden

 • geen specifieke voorkennis
 • algemene kynologische kennis wordt bekend verondersteld
 • trainingservaring met een (eigen) hond is sterk aanbevolen

 

 

 

 • Probleemgedrag bij Honden deel 1 van DogVision / Van Hall Instituut

 

 

n.v.t.

 

Praktijk trainen en Instructie geven

 • module Toegepaste Ethologie van de Hond
 • aantoonbare trainingservaring met een (eigen) hond
 • module Leren bij Honden (vanaf 2021)

 
 
 • Alle opleidingen die door de CKI van de Raad van Beheer erkend zijn.
 • Algemene vorming en Omgang Hond van O&O
 • Modulen A, B en C van O&O
 • Landelijke trainersopleiding, Dierenbescherming (vanaf 2002)
 • Gevorderd kynologisch instructeur, CDB

 

n.v.t.

 

Biologie van de Hond

 • geen specifieke voorkennis

 

 

 

 • Studie Diergeneeskunde

 

 

 

 • Opleiding tot Paraveterinair

 

Vereiste voorkennis

Vrijstelling

Zelfstudie

 

Probleemgedrag bij Honden

 • certificaten van module Toegepaste Ethologie van de Hond  en module Leren bij Honden
 • module Biologie van de Hond en module Praktijk trainen en Instructie geven  zijn sterk aanbevolen
 • passieve beheersing van de Engelse taal is sterk aanbevolen

  

 • Probleemgedrag bij Honden deel 1 van DogVision / Van Hall Instituut

 

n.v.t.

 

Welzijn en abnormaal Gedrag bij Honden

 • Diploma Kynologisch Instructeur van DogVision of van een van de andere door de Raad van Beheer erkende CKI opleiders
 • Ervaring met het geven van hondentraining (opvoedcursussen) of begeleiden van honden met ongewenst gedrag is een vereiste.

 

 

 

n.v.t.

 

 

 

n.v.t.

 

Gedragstherapie in de Praktijk

 • certificaten van de modulen Toegepaste Ethologie van de Hond, Leren bij Honden, Praktijk trainen en Instructie geven, Biologie van de Hond [vanaf 2022] en Probleemgedrag bij Honden zijn vereist.
 • minimaal een afgeronde MBO opleiding (niveau 4)
 • passieve beheersing van de Engelse taal is sterk aanbevolen
 • cursisten die voldoen aan de vereiste voorkennis hebben voorrang bij plaatsing
 • cursisten die het theorie-examen van module Praktijk trainen en Instructie geven hebben gehaald, maar nog niet het praktijkexamen, mogen instromen bij module Gedragstherapie in de Praktijk. Het certificaat van module Gedragstherapie in de Praktijk wordt pas afgegeven als module Praktijk trainen en Instructie geven is gehaald.

  


n.v.t. 


n.v.t.

Vereiste voorkennis

Vrijstelling

Zelfstudie

 

Individueel begeleide praktijkperiode

 • certificaten van modulen Toegepaste Ethologie van de Hond, Leren bij Honden, Praktijk trainen en Instructie geven, Probleemgedrag bij Honden, Welzijn en abnormaal Gedrag bij Honden en Gedragstherapie in de Praktijk.
 • het certificaat van module Biologie van de Hond is sterk aanbevolen en vanaf 2022 vereist.

  


n.v.t. 


n.v.t.

 

Cliëntgericht adviseren

 • certificaten van modulen Toegepaste Ethologie van de Hond, Leren bij Honden, Praktijk trainen en Instructie geven, Probleemgedrag bij Honden, Welzijn en abnormaal Gedrag bij Honden, Gedragstherapie in de Praktijk en Individueel begeleide praktijkperiode.

 

Cursisten met een therapeutisch gerichte opleiding kunnen contact opnemen met de toelatingscommissie.

Cursisten met een therapeutisch gerichte opleiding kunnen contact opnemen met de toelatingscommissie.

 

Mens achter de Hond

 • ervaring met het geven van hondentraining of gedragstherapeutisch werk

 

 Cursisten met een therapeutisch gerichte opleiding kunnen contact opnemen met de toelatingscommissie.

n.v.t.

Vereiste voorkennis

Vrijstelling

Zelfstudie

 

Gedragstesten bij Honden

 • het bewijs van deelname of het certificaat van module Toegepaste Ethologie van de Hond (of module A) is sterk aanbevolen
 • algemene kynologische kennis wordt bekend verondersteld

 

n.v.t.

n.v.t.

 

Gedragsbeoordeling in de Praktijk

 • certificaten van module Toegepaste Ethologie van de Hond (of module A), module Gedragstesten bij Honden (of module B)

  OF

 • bewijs van deelname van module Toegepaste Ethologie van de Hond (of module A) en Gedragstesten bij Honden (of module B) geeft alleen toegang tot de lessen

 


n.v.t.


n.v.t.

versie 21-01-05

 • Welzijn en abnormaal Gedrag bij Honden

  In deze 3-daagse module ligt de focus op het welzijn van de hond, die de basis vormt voor een goe...

  Lees meer
 • Toegepaste Ethologie van de Hond

  In deze 6-daagse module leer je het gedrag van honden doorgronden volgens de ethologische benader...

  Lees meer
 • Netwerkkaart

  Op zoek naar hulp bij het gedrag van je hond? Zoek hier een door DogVision gediplomeerde gedrags...

  Lees meer