• Accent op Hondenwelzijn

  Deze cursus is op maat ontwikkeld voor Taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing d...

  Lees meer
 • Coach je cursist

  Inschrijven kan hier 2-daagse workshop voor kynologisch instructeurs en gedragstherapeuten ...

  Lees meer
 • Netwerkkaart

  Zoek hier uw door DogVision gecertificeerde gedragstherapeut.   ...

  Lees meer

Klachtenformulier

Inleiding

DogVision hecht aan tevreden relaties. De kwaliteit van onze dienstverlening heeft dan ook een hoge prioriteit.

Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

Hieronder vindt u een aantal manieren waarop u uw ontevredenheid of klacht kenbaar kunt maken.

1. Tijdens de contacturen

Een aantal, vaak eenvoudige klachten, is meestal op te lossen tijdens de contacturen. Vaak is het mogelijk om tijdens de les (of pauze!) de docent hierover te informeren. Daarnaast kunt u uw op- en aanmerkingen kwijt op het evaluatieformulier van de lesdag. Dit kan anoniem, maar ook met vermelding van uw naam.

2. Telefonisch oplossen van een klacht

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of persoonlijk) worden opgelost; wij verzoeken u daarom om eerst telefonisch contact op te nemen om te overleggen over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris mw. Drs. H. Kleve (0592-614936)

3. Schriftelijke klachtenprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen. Wilt u dan duidelijk aangeven

 • de omschrijving van de klacht

 • indien van toepassing; wilt u dan vermelden met wie u al contact heeft gehad over uw klacht, en zo ja wat daar de uitkomst van is geweest

 • indien van toepassing; wilt u dan vermelden wat uw eigen idee is over de reactie die u van ons verwacht

 • u kunt uw klacht opsturen via hkleve@dogvision.nl o.v.v. klacht of via

DogVision, t.a.v. mw. Drs. H. Kleve, Sparrenlaan 13, 9331 CL Norg.

Na ontvangst van uw schriftelijk klacht zal uw klacht zo spoedig als mogelijk in behandeling genomen worden. Indien het niet mogelijk is om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren dan ontvangt u in ieder geval een ontvangstbevestiging binnen 2 weken.

In de meeste gevallen zal de klachtenfunctionaris contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.

Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen vier weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd. U wordt verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure.   

Alle aspecten van de afhandeling van uw schriftelijke klacht zullen worden vastgelegd in ons dossier. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.

In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Door het indienen van uw formele, schriftelijke klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

4. Onafhankelijke derde

Is uw probleem na schriftelijke afhandeling niet tot tevredenheid opgelost dan bestaat de mogelijkheid om een onafhankelijke derde in te schakelen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Uw dossier zal worden overlegd aan mw. A. Kiers te Ermelo. U ontvangt binnen 4 weken een reactie. Het advies is bindend voor beide partijen.

We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

De directie van DogVision

 • Accent op Hondenwelzijn

  Deze cursus is op maat ontwikkeld voor Taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing d...

  Lees meer
 • Coach je cursist

  Inschrijven kan hier 2-daagse workshop voor kynologisch instructeurs en gedragstherapeuten ...

  Lees meer
 • Netwerkkaart

  Zoek hier uw door DogVision gecertificeerde gedragstherapeut.   ...

  Lees meer