• Toegepaste Ethologie van de Hond

  In deze 6-daagse module leer je het gedrag van honden doorgronden volgens de ethologische benader...

  Lees meer
 • Accent op Hondenwelzijn

  Deze cursus is op maat ontwikkeld voor Taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing di...

  Lees meer
 • Netwerkkaart

  Zoek hier uw door DogVision gecertificeerde gedragstherapeut.   ...

  Lees meer

Klachtenformulier

Inleiding

DogVision hecht aan tevreden relaties. De kwaliteit van onze dienstverlening heeft dan ook een hoge prioriteit.

Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien je ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we je nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Jouw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met je naar een passende oplossing.

Hieronder vind je een aantal manieren waarop je jouw ontevredenheid of klacht kenbaar kunt maken.

1. Tijdens de contacturen

Een aantal, vaak eenvoudige klachten, is meestal op te lossen tijdens de contacturen. Vaak is het mogelijk om tijdens de les (of pauze!) de docent hierover te informeren. Daarnaast kunt je jouw op- en aanmerkingen kwijt op het evaluatieformulier van de lesdag. Dit kan anoniem, maar ook met vermelding van jouw naam.

2. Telefonisch oplossen van een klacht

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of persoonlijk) worden opgelost; wij verzoeken jou daarom om eerst telefonisch contact op te nemen om te overleggen over het probleem of voor het maken van een afspraak. 

Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat je eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heb je redenen om dit niet te willen, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris José Haeke,
06-26950828.

3. Schriftelijke klachtenprocedure

Is jouw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens jou niet voor een gesprek, dan kun je de klacht schriftelijk indienen. Wil je dan duidelijk aangeven;

 • de omschrijving van de klacht
 • indien van toepassing; wil je dan vermelden met wie je al contact hebt gehad over jouw klacht, en zo ja wat daar de uitkomst van is geweest
 • indien van toepassing; wil je dan vermelden wat jouw eigen idee is over de reactie die je van ons verwacht
 • je kunt jouw klacht opsturen via josehaeke@dogvision.nl o.v.v. klacht of via DogVision, t.a.v. José Haeke, Kruizemuntstraat 673, 7322 MB Apeldoorn.

Na ontvangst van jouw schriftelijk klacht zal jouw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling genomen worden. Indien het niet mogelijk is om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan ontvang je in ieder geval een ontvangstbevestiging binnen 2 weken.

In de meeste gevallen zal de klachtenfunctionaris contact met je opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kun je om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.

Doelstelling is om jouw klacht in ieder geval binnen vier weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan word je over de reden daarvan geïnformeerd. Je wordt verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure.

Alle aspecten van de afhandeling van jouw schriftelijke klacht worden vastgelegd in ons dossier. Uiteraard gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie om. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Door het indienen van jouw formele, schriftelijke klacht word jou daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

4. Onafhankelijke derde

Is jouw probleem na schriftelijke afhandeling niet tot tevredenheid opgelost dan bestaat de mogelijkheid om een onafhankelijke derde in te schakelen. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Jouw dossier zal worden overlegd aan mw. A. Kiers te Ermelo. Je ontvangt binnen 4 weken een reactie. Het advies is bindend voor beide partijen.

We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

 

De directie van DogVision

 • Toegepaste Ethologie van de Hond

  In deze 6-daagse module leer je het gedrag van honden doorgronden volgens de ethologische benader...

  Lees meer
 • Accent op Hondenwelzijn

  Deze cursus is op maat ontwikkeld voor Taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing di...

  Lees meer
 • Netwerkkaart

  Zoek hier uw door DogVision gecertificeerde gedragstherapeut.   ...

  Lees meer