• Welzijn en abnormaal Gedrag bij Honden

  Module 5a

  In deze 3-daagse module ligt…

  Lees meer
 • Toegepaste Ethologie van de Hond

  Module 1a

  In deze 6-daagse module leer…

  Lees meer
 • Netwerkkaart

  Op zoek naar hulp bij het gedrag van je hond?
  Zoek hier een door DogVision gediplomeerde gedragstherapeut.

  Lees meer

Cliëntgericht adviseren

Module 7

In deze module staan de cliënt en de manier waarop de gedragstherapeut met de cliënt communiceert, centraal. De kapstok voor deze module zijn de stappen van een adviestraject: het eerste contact met de client, het verzamelen van data en diagnose stellen, implementatie van het advies en tot slot de evaluatie.

Inhoud module

De module bestaat uit lesdagen en intervisiebijeenkomsten. Tijdens de lesdagen wordt de theorie aangeboden en op basis van voorbeelden uitgewerkt. Bij de intervisiebijeenkomsten staat de uitwisseling van ervaringen en het oefenen van vaardigheden centraal.
De stappen van een adviestraject zijn de kapstok voor deze module. De eerste stap is het eerste contact met de cliënt. Kernpunten zijn het opbouwen van een professionele cliëntrelatie, het verwerven van een professionele uitstraling (zelfbeeld, omgangsvormen, waarden en normen), het herkennen van valkuilen en eigen sterke eigenschappen als adviseur.
Bij de tweede stap speelt het data verzamelen en diagnose stellen een centrale rol. Aan de orde komen de probleemanalyse (het probleem achter het probleem herkennen) en het verdiepen van gesprekstechnieken (vooral luisteren, samenvatten, doorvragen). Het geven van feedback wordt behandeld en de rol van non-verbale communicatie daarin. De cursist leert hoe een advies gecommuniceerd kan worden naar de cliënt.
Ten behoeve van de derde stap in het adviestraject, namelijk implementatie van het advies leert de cursist zijn eigen communicatiestijl en invloedsstijl te ontdekken. Andere invloedsstijlen worden toegelicht en het omgaan met conflicten. Het herkennen en omgaan met weerstand in adviesrelaties, onderhandelen in een adviesrelatie en beëindigen van een adviestraject komen eveneens aan bod. Deze lesonderdelen worden geoefend aan de hand van een door de cursist ingebrachte casus.
Voor de laatste stap van het adviestraject, de evaluatie, wordt het maken van vervolgafspraken en het leveren van nazorg behandeld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het werven van nieuwe cliënten en het opzetten van een netwerk in de praktijk.
Bij alle onderwerpen wordt uitgebreid geoefend met behulp van voorbeelden en opdrachten uit de praktijk, ook bij de intervisiebijeenkomsten.

Overige informatie

De module Cliëntgericht adviseren is onderdeel van de opleiding Gedragstherapie bij Honden.

Cursusdata en lestijden
De module Cliëntgericht adviseren bestaat uit 5 lesdagen en 3 intervisiedagen.
De module wordt eenmaal per jaar aangeboden.
De cursusdata vindt u hier.
De lestijden bij deze module zijn van 10.00 tot uiterlijk 17.00 uur (tenzij anders vermeld bij de cursusdata).

Leslocatie en intervisielocatie
De leslocatie is centraal gelegen in Nederland (Amersfoort / Woudenberg). De locatie voor de intervisiedagen wordt door de intervisiegroepen in onderling overleg vastgesteld.

Lesmateriaal
Bij deze module is de cursusmap (Nederlandstalig) bij de prijs inbegrepen. Het Nederlandstalige studieboek dient door de cursist aangeschaft te worden. De kosten zijn ongeveer 22 tot 25 euro.

Vereiste voorkennis
De certificaten van de modulen 1 tot en met 6 zijn vereist.

Studiebelasting
De module beslaat 4 ECTS (European Credit Transfer System).
Per lesdag is gemiddeld 2 dagen thuisstudie noodzakelijk.
De studiebelasting is inclusief opdrachten en de intervisiedagen.

Beoordeling
De module wordt beoordeeld aan de hand van een portfolio over de eigen leerervaringen van de cursist.

Vrijstelling en zelfstudie
Cursisten in het bezit van een afgeronde opleiding psychologie, communicatie wetenschappen, psychotherapie of vergelijkbare opleidingen, krijgen vrijstelling voor de lesdagen van deze module. Dit kan aangevraagd worden bij de toelatingscommissie.
Deze module kan niet in zelfstudie gevolgd worden. Wel is het bij sommige vooropleidingen mogelijk alleen de intervisiedagen te volgen en het portfolio te maken. Dit kan eveneens aangevraagd worden bij de toelatingscommissie.

Extra informatie
Cursisten die deze module hebben afgerond krijgen vrijstelling voor de vergelijkbare module van de opleiding tot gedragstherapeut bij katten van Tinley. Meer informatie vind je hier.
Voor het volgen van de module Cliëntgericht adviseren geeft de beroepsvereniging voor gedragstherapeuten NVGH 20 PE punten, waarboven een bonus van 5 PE punten wordt toegekend bij het behalen van het aan deze module verbonden certificaat. De Commissie Kynologisch Instructeur van de Raad van Beheer heeft deze module 55 accreditatiepunten toegekend in de categorie A.

Kosten
De module is vrijgesteld van btw. De kosten voor deze module zijn inclusief de cursusmap, lunch en consumpties.

De kosten voor de intervisiedagen zijn voor rekening van de cursist.

 


Wat vinden onze cursisten? Bekijk het hier.

 

 • Welzijn en abnormaal Gedrag bij Honden

  Module 5a

  In deze 3-daagse module ligt…

  Lees meer
 • Toegepaste Ethologie van de Hond

  Module 1a

  In deze 6-daagse module leer…

  Lees meer
 • Netwerkkaart

  Op zoek naar hulp bij het gedrag van je hond?
  Zoek hier een door DogVision gediplomeerde gedragstherapeut.

  Lees meer